Rouwverwerking – Psychologen Arnhem

Rouw is de verzamelterm voor de emoties die komen kijken bij het verwerken van verlies. Rouwen gaat dus niet alleen maar over verdriet, maar bijvoorbeeld ook over frustratie, schuldgevoelens en angst.

Rouwen – een zwaar proces van verwerken

Het is nogal wat, rouwen. Niet alleen krijg je te maken met de pijn die het verlies van een dierbare met zich mee brengt. Maar daarnaast wordt je onvermijdelijk geconfronteerd met jouw eigen sterfelijkheid. Dat is voor ieder mens heftig.

Het is dus een heftig en diep proces, waarbij je zo goed en zo kwaad als het gaat probeert al die gevoelens een plek te geven. Maar dat lukt niet altijd iedereen. Sommige mensen blijven steken in dat proces, ze komen vrij letterlijk vast te zitten in hun rouw.

De begeleiding van Psycholoog Arnhem richt zich erop het verlies een plaats te geven in je dagelijks leven. Dat betekent niet dat je het eens moet zijn met wat er gebeurd is, maar dat het verlies en de gevolgen daarvan een “plek” krijgen. Zodanig dat je, in je eigen tempo, weer in staat bent het leven met vreugde te omarmen.

Je kan meer verliezen dan een dierbare

Bij de woorden “rouw” en “verlies” denk je al snel aan een sterfgeval. Maar er zijn meer dingen die je kwijt kunt raken. Dingen die zo belangrijk voor je waren dat ze een rouwproces voortbrengen. Baanverlies, een onvervulde kinderwens of een opgelopen lichamelijke beperking, het zijn allemaal heftige vormen van verlies.

De gevolgen van verlies

Wanneer je een zwaar verlies aan het verwerken bent, heeft dat impact op je hele bestaan.

Rouwen is hard werken, dus is de kans groot dat je er fysiek moe van wordt. Soms zelfs zo moe, dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. Daarbij spelen klachten zoals een gebrek aan eetlust, hoofdpijn en buikpijn ook een rol.

Rouwen verstoort ook de emotionele balans waar jij normaal gesproken over bezit. De grote verscheidenheid aan emoties zorgt voor een mix van gevoelens waar je nooit eerder mee te maken hebt gekregen.

Ook op sociaal gebied kan een groot verlies gevolgen hebben. Iedereen reageert er weer anders op; de één keert zich naar binnen en gaat geen intieme relaties meer aan, de ander wordt juist extreem aanhankelijk. Hoe dan ook zijn het geen wenselijke vormen van sociaal gedrag en is het goed mogelijk dat je daar last van krijgt.

Rouwen kost tijd en energie. Het is een heel intensief en pijnlijk proces. Als het goed verloopt kan het een heel mooi proces zijn. Heelt tijd vanzelf alle wonden? Niets is minder waar – de tijd doet helemaal niets. Wat je doet met die tijd, dat telt.

Het gaat niet vanzelf

Als je rouwt zul je afwisselend actief en passief met het verwerken van het verlies aan de gang moeten. Je neemt de tijd om het verlies over je heen te laten komen, maar je moet er ook actief mee in de weer. Het actieve rouwproces bestaat in het kort uit vier taken:

  • Aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies
  • Toelaten van de pijn die bij het verlies hoort
  • Aanpassen aan de omgeving zonder diegene of datgene waar je om rouwt
  • Geven van een nieuwe plaats aan de overledene en/of het verlies en opnieuw leren houden van het leven

Heb je nog vragen of wil je weten of we je kunnen helpen? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.